Účtovníctvo

Personálna agenda


Komplexné spracovanie miezd a personálnej agendy od vypočítania cez spracovanie až po samotnú komunikáciu s úradmi.

Spracovanie miezd u nás zahŕňa:

  • mesačné spracovanie miezd
  • ročné zúčtovanie dane z príjmu
  • vedenie mzdových listov
  • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami
  • Registrácia zamestnávateľa
  • Prihláška/odhláška zamestnancov
  • Spracovanie a následné odovzdávanie a zasielanie výkazov a hlásení na Daňový úrad a poisťovne
  • Vystavovanie potvrdení pre potreby pracovníka
  • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom a všetkými poisťovňami

Cenník

Prvotné zadanie: 15 € / osoba
Paušál 1 – 3 zamestnanci: 15 € / mesiac
Paušál 3 – 6 zamestnancov: 15 € / mesiac
Paušál nad 6 zamestnancov: od 30 € / mesiac
Hlásenie o vyúčtovaní dane: od 15 €

Cena zahrňuje spracovanie Mesačného prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti