Podnikateľský plán

Aj silná konkurencia sa dá predbehnúť. Chce to dobrú myšlienku, no kľúčové je hlavne jej prevedenie do skutočnosti. Prvý krok - skvelý nápad na podnikanie, už istotne máte. S ďalším krokom vám vieme pomôcť.

Podnikateľský plán sa vyžaduje

pre rôznych investorov, či banku. Dôležitý je však najmä pre Vás. Na základe neho viete objektívne posúdiť, kam vaše podnikanie smeruje.

Náležitosti podnikateľského plánu

  • Stanovenie primárneho predmetu podnikania, 
  • ponuka tovaru, či služieb, 
  • cieľoví zákazníci
  • miesto podnikania

To sú len niektoré z oblastí ktoré kvalitne vypracovaný plán zahŕňa. V prípade, že to s podnikaním myslíte vážne, je vhodné vypracovanie prenechať skúsenému odborníkovi. 

Vypracovanie

podľa všetkých potrebných náležitostí je možné aj v tejto účtovnej kancelárií. Navyše, teraz len za bezkonkurenčných 40 €.