Účtovníctvo


Pre tých, ktorí to myslia s podnikaním vážne a vyžadujú bezchybnú evidenciu svojich firemných dokladov. 

Na rozdiel od svojpomocného účtovania, trebárs aj s použitím špecializovaných programov, účtovná kancelária dokáže ponúknuť omnoho viac. Máme totiž prehľad o aktuálnych zákonoch, platbách, odvodoch, ohlasovacích a iných povinnostiach podnikateľov. Vďaka tomu dokážeme Vám a vašej firme ušetriť nemalé výdavky a mnoho pracovného času, ktorý môžte namiesto toho stráviť s rodinou, či priateľmi. 

Jednorázové kontroly

účtovníctva zahŕňajú nájdenie chýb, či nedostatkov v evidenciách dokladov a podobne. Jednorázovou kontrolou dokážeme predísť mnohým problémom. Je to lacnejšia alternatíva komplexného vedenia účtovného oddelenia. 

Komplexné vedenie účtovného oddelenia

pre zabehnuté firmy, ktoré si dokážu vyčleniť prostriedky na zabezpečenie vedenia účtovníctva odborníkom. 

Mesačná cena zahŕňa:

  • Spracovanie účtovníctva na pravidelnej báze v súlade s platnou legislatívou
  • Vypracovanie a podanie mesačných/štvrťročných DPH
  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
  • Priebežné informovanie o výsledku hospodárenia, reporty podľa Vašich požiadaviek
  • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom, aj pri daňových kontrolách
  • Vypracovanie a zaslanie štatistických výkazov

Cenník

Neplatca DPH: 0,60 € / položka v peňažnom denníku
Platca DPH: 0,80 € / položka v peňažnom denníku

Cena zahrňuje evidenciu, spracovanie a podanie Daňového priznania k DPH