Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo


Jednoduché riešenia vedenia účtovníctva pre spoločnosti, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. 

Vedenie podvojného účtovníctva u nás zahŕňa:

  • zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, výpisy z účtu a iné)
  • vedenie účtovního denníka, hlavnej účtovnej knihy, knihy pohľadávok, záväzkov a pokladničnej knihy
  • vypracovanie a podanie daňového priznania
  • evidencia a zaúčtovanie hmotného aj nehmotného investičného majetku
  • zaúčtovanie závierkových prípadov
  • zostavenie účtovnej závierky

Cenník

Neplatca DPH: 0,60 € / položka v peňažnom denníku
Platca DPH: 0,80 € / položka v peňažnom denníku