Účtovníctvo

Daňové priznanie


Spracovanie

daňového priznania účtovnou kanceláriou sa stalo bežnou praxou nielen u spoločností, ale aj u živnostníkov. Úspora času, odborné spracovanie, zohľadnenie aktuálnej legislatívy... aby sme spomenuli len niektoré z výhod ktoré podanie daňového priznania účtovnou spoločnosťou zahŕňa. 

Naša ponuka zahŕňa:

  • Priznanie k dani z príjmov právnických osôb
  • Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
  • Priznanie k dani z príjmov zamestnancov

Cenník

Fyzická osoba “A“ (viac zamestnávateľov): 10 €
Fyzická osoba “B“ (viac druhov príjmov): 30 €
Fyzická osoba “B“ (paušálne výdaje): 20 €
Fyzická osoba “B“ (spracovanie): 30 €
(cena je uvedená vrátane spracovania príloh – Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch)

Právnické osoby: 70 €
(cena je uvedená vrátane spracovania príloh účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát)

Jedno motorové vozidlo: 20 € / 1 auto
Viac motorových vozidiel: 20 € + 5 € za každé ďalšie vozidlo