Novinky

Tip pre začínajeho podnikateľa

Začínajúci živnostník v prvom roku podnikania nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Odvody do sociálnej poisťovne

je živnostník povinný platiť až od júla nasledujúceho roku po začatí podnikania. Aj to iba v prípade, ak za predchádzajúci rok zarobil viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Od 1.7.2013 bude platiť pre príjem v roku 2012 suma 4716 €. Ide o hrubý príjem – bez odpočítania výdavkov. Kto v predchádzajúcom roku nedosiahol príjmy vyššie, ako je uvedená suma, nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne

aj začínajúci živnostník musí platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu – 55,02 eura). Preddavky sú predpokladanými odvodmi, vypočítanými podľa príjmu v predchádzajúcom roku. Avšak skutočná výška odvodov, ktoré máte zaplatiť podľa vášho skutočného príjmu v danom roku, sa zistí až pri takzvanom ročnom zúčtovaní poistného.

V ročnom zúčtovaní poistného

sa vypočíta presná výška odvodov na zdravotné poistenie, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku zaplatiť podľa skutočných príjmov. To sa porovná s výškou preddavkov, ktoré ste v minulom roku zaplatili.

  • V prípade, že ste zaplatili menej ako ste mali, máte nedoplatok. A ten musíme doplatiť. 
  • Ak ste naopak zaplatili viac ako ste mali, máte preplatok. Tento preplatok vám musí zdravotná poisťovňa vrátiť.

Pozor: Ak boli vaše príjmy nízke a vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ, budú sa vám odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Od roku 2012 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za vás vykoná vaša zdravotná poisťovňa.

Ing. Lucia Petríková (konateľka spoločnosti)